Man tänker sitt

Man tänker sitt

Man tänker sitt

90
90
90
90

102 minuti 2009 HD

  • Dela med sig

Sebastian bor med sin mamma. Han är elva år gammal. Från toppen av kullen på lekplatsen ser han ut över grannskapet. Han ser Jimmy som bor hos sina föräldrar trots att han har barn. Han ser Anders som precis har fått bygglov till en carport. Där dagvattnet rinner ner i sänkan och bildar en bäckfåra letar Mischa efter fisk. Han kom som gästarbetare på sjuttiotalet men blev kvar.
Sebastian ser asfalten ruttna. Han ser stockrosor äta sig in i grundläggningen och spräcka betongplattan som lagts direkt på marken. Försvagning, trångt rotutrymme, vattenbrist och låga nåringsvärden. Ett uppbrott kan inte ske utan våld.  • direktör: Henrik Hellström
  • Kön: Drama
  • Skådespelare: Henrik Hellström Regissör Fredrik Wenzel Regissör Jörgen Svensson Huvudroll Sebastian Eklund Huvudroll
Man tänker sitt
  • Español Latino
    KVALITET HD
  • Trailer
    Trailer